Γιωργος Σεφερης – Αυτοκίνητο

Vase with orchids

Vase with orchids

Στη δημοσιά σαν αγκαλιά δίκλωνη ενός διαβήτη
του αγέρα δάχτυλα στη χαίτη
και μίλια στην κοιλιά,

οι δυό μας φεύγαμε αδειανοί
βιτσιά για το ήπιο βλέμμα
φτιασίδι ο νους, φτιασίδι το αίμα
γυμνοί! γυμνοί!, γυμνοί!

Αθήνα, 1936 (Συλλογή Στροφή)

…Σ’ ένα κρεβάτι μ’ αψηλό
κι’ αλαφρύ προσκεφάλι
πως ξεγλυστρούσε αλάργα η ζάλη
σαν ψάρι στο γιαλό…

Στη δίκλωνη τη δημοσιά
φεύγαμε κορμιά μόνο
με τις καρδιές σε κάθε κλώνο
χώρια, ζερβά-δεξιά.

Advertisements